Srbija povećava svoj udeo u nacionalnom prevozniku

Država Srbija će u narednom periodu uplatiti još 15,47 miliona evra Air Serbia, i tako će svoj udeo u ovoj kompaniji povećati na 83,58 odsto, dok će udeo Etihada pasti na 16,42 odsto.

Prema planu, ovaj proces će se obaviti kroz dokapitalizaciju, gde će Srbija postati vlasnik još 1,8 miliona akcija avio-prevoznika. Zajedno sa prošlom dokapitalizacijom, iz decembra 2020. godine, država će svoj ulog u kapital Air Serbia povećati za – ukupno 115,47 miliona evra.

22.09.2022.