Otkazivanje letova između Beograda i Londona JU 386 i JU 387

Air Serbia, avijacija vesti

Zbog smanjenog kapaciteta zemaljskog opsluživanja na aerodromu Hitrou u Londonu usled nedostatka ljudstva, Air Serbia je bila prinuđena da otkaže današnji (nedelja, 26. jun 2022. godine) drugi let između Beograda i Londona JU 386, a posledično i povratni let JU 387. To je drugi let iz Londona koji je Air Serbia morala da otkaže u poslednja dva dana iz istih razloga, po dobijanju informacije sa aerodroma Hitrou da nije moguća opsluga popodnevnog leta.

Nadležne službe Air Serbia neprekidno rade na zbrinjavanju svih putnika sa tih letova, pre svega preusmeravanjem na kasnije ili alternativne letove, odnosno obezbeđivanjem hotelskog smeštaja. Za sve to vreme, Air Serbia se trudi da se za putnike obezbedi osveženje, kao i pravovremeno informisanje. Kompanija angažuje i dodatne resurse da bi se unapredila podrška putnicima.

Air Serbia je angažovala neophodno ljudstvo i avione iz svoje flote i bila je spremna da u punom kapacitetu obavi saobraćaj.

26.06.2022.