ETF: Er Srbija da prestane sa pritiscima na sindikat

Foto: Fly Pitik

Panevropska sindikalna organizacija sindikata zaposlenih u transportu, koja obuhvata zaposlene u zemljama Evropske unije, zemalja Centralne i Istočne Evrope, kao i zemalja Evropskog ekonomskog prostora, izdala je saopštenje u kojem se traži prestanak pritisaka menadžmenta avio-kompanije na predstavnike sindikata kabinskog osoblja.

Saopštenje u celosti možete pročitati ovde:

“Poslednjih meseci Centralni sindikat vazduhoplovnih stjuardesa i stjuarda (JSSSV) Srbije suočio se sa izazovom bez presedana. Predani sindikalni aktivisti, uključujući i predsednika JSSSV, našli su se pod ogromnim pritiskom zbog svog sindikalnog delovanja u okviru Air Serbia. Ova zabrinjavajuća situacija nastala je nakon što su ranije ove godine propali pregovori o kolektivnom pregovaranju, a menadžment se neuspešno umešao u posljednje izbore za sindikat kabinskog osoblja. Kao rezultat toga, kompanija je pokrenula kampanju zastrašivanja protiv rukovodstva sindikata i njegovih članova, što je na kraju dovelo do ostavke čelnika sindikata kabinskog osoblja.

Radnje koje je kompanija preduzela su duboko zabrinjavajuće. Zakonske mjere su prvo preduzete protiv pravilno izabranog sindikalnog vođe. Sada se preti ozbiljnim degradacijama nad članovima sindikata kabinskog osoblja, kojima se nudi neodrživa opcija prelaska u kontakt centar. Takvo zastrašivanje je neprihvatljivo, posebno unutar preduzeća koje je prvenstveno u državnom vlasništvu. Jedinstveni smo u uverenju da su takvi postupci nedostojanstveni i da se moraju osporiti.

Pozivamo međunarodnu zajednicu da pokaže solidarnost sa kabinskim osobljem JSSSV u Air Serbia. Situacija zahteva pažnju i delovanje na zaštiti prava i dostojanstva ovih radnika.

Naša poruka je jasna:

1. Prekinite pritisak i zastrašivanje : Rukovodstvo Air Serbia mora odmah prekinuti svaki pritisak i zastrašivanje usmereno na članove sindikata JSSSV. Radnici bi trebali biti slobodni da ostvaruju svoja prava bez straha od odmazde.

2. Vratite kolege na posao : Uprava mora vratiti na posao kolege koji se suočavaju s degradacijom isključivo zbog svoje sindikalne aktivnosti. Pravedno radno mesto zahteva fer tretman svih zaposlenih, bez obzira na njihovu sindikalnu pripadnost.

3. Poštujte socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje : Srbija, kao zemlja kandidat u procesu proširenja EU, mora da poštuje principe EU, uključujući socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Ovo su suštinski elementi prava radnika i moraju se poštovati.

4. Usklađenost sa međunarodnim pravom : U skladu sa Vodećim principima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, svaka zloupotreba osnovnih radnih prava od strane kompanije u državnom vlasništvu ili pod njenom kontrolom može predstavljati kršenje obaveza države prema međunarodnom pravu. Takve radnje treba izbegavati po svaku cenu.

5. Podržavati osnovna prava : Sloboda udruživanja, pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje, i pravo na slobodu od diskriminacije, uključujući i članstvo u sindikatu, osnovna su prava sadržana u osnovnim konvencijama i poveljama međunarodnih organizacija kao što je Međunarodna organizacija rada (ILO) i Veće Evrope (CoE). Srbija, kao punopravni član ovih organizacija, mora da štiti ova prava.

Pozivamo Air Serbia da stvori okruženje u kome može da cveta istinski socijalni dijalog, ukorenjen u međusobnom poštovanju i dobroj volji. Pored toga, pozivamo Vladu Srbije da obezbedi da se radnička i socijalna prava poštuju i poštuju u okviru Air Serbia. Kako Srbija napreduje na svom putu ka članstvu u EU, poštovanje međunarodnih standarda rada nije samo izbor već odgovornost.

Zajedno, kroz solidarnost i posvećenost pravima radnika, možemo da težimo pravednom i fer radnom mestu u Air Serbia gdje se zaposleni tretiraju sa dostojanstvom i poštovanjem, a njihov glas se čuje i ceni.”

Izvor: Avioportal.me

Foto: Fly Pitik

06.11.2023.

Ostavi komentar