Azija

Emirates izgubio milijardu dolara u prethodnoj godini

Nakon vesti da je Norwegian Air izgubio više od 100 miliona dolara u prvom kvartalu, još jedan svetski prevoznik, ovoga puta Emirates, je objavio podatke o svom učinku u prethodnoj godini. Naime, kompanija sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je da je tokom prošle fiskalne godine, koja se završila 31. marta, izgubila jednu milijardu američkih dolara dok su ukupni prihodi iznosili 18 milijardi.

Uprkos velikim gubicima, Emirates može biti zadovoljan sa svojim finansijskim rezultatima koji su znatno bolji nego oni iz fiskalne 2020-2021. godine prema kojima je kompanija izgubila šest milijardi dolara. Broj prevezenih putnika u promatranom periodu popeo se 19,6 miliona što je duplo više nego lani, a kompanija je uspela da otvori i 20 linija iz Dubaija čime se ukupan broj destinacija u mreži popeo na 140.

U Emirates-u ističu da su optimistični po pitanju budućnosti poslovanja i da očekuju profit u tekućoj fiskalnoj godini.

13.05.2022.