Fleš Region

Air Serbia: Popodnevni letovi između Beograda i Londona tokom vikenda

I ovog vikenda, kao i prethodnih, očekuje se veoma teška situacija na aerodromu Hitrou u Londonu kada je reč o prihvatu i otpremi putnika, prtljaga i aviona.

 Zbog smanjenog kapaciteta pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja na tom aerodromu izazvanog nedovoljnim brojem zaposlenih, Er Srbija je bila prinuđena da otkaže današnji (subota, 2. jul 2022. godine) drugi, odnosno popodnevni, let između Beograda i Londona JU386, a posledično i povratni let JU387. Kompanija je i prethodnog vikenda morala da otkaže dva leta (JU386/7) iz istih razloga. Zbog najave sa aerodroma Hitrou da opsluga popodnevnih letova vikendom neće biti moguća ni u narednom periodu, Er Srbija je bila prinuđena da otkaže popodnevne letove subotom i nedeljom tokom čitavog jula, počev od subote, 9. jula 2022. godine.

 Sutrašnji (nedelja, 3. jul 2022. godine) popodnevni let JU386 između Beograda i Londona Er Srbija će morati da obavi i pored najava u vezi sa otežanim opsluživanjem aviona na aerodromu Hitrou zbog toga što je uslovljena mogućnošću da u suprotnom izgubi istorijski slot – pravo sletanja na Hitrou u određeno vreme. Da bi umanjila negativan efekat pomenutih ograničenja na sopstveni saobraćaj i u što manjoj meri poremetila planove putovanja svojih putnika, Er Srbija čini sve što je u njenoj moći da se pomenuti let obavi, uz određena prilagođavanja. To znači da će na letu JU386 između Beograda i Londona biti moguće putovati isključivo sa ručnim prtljagom, dok registracija i prihvat predatog prtljaga neće biti mogući. Na povratnom letu iz Londona JU387 prevoz putnika neće biti moguć, te je kompanija prinuđena da taj let otkaže. Putnici na letu JU386 se mole da na sutrašnji let JU386 nose samo prtljag sa kojim mogu samostalno da manipulišu prilikom ukrcavanja i iskrcavanja, vodeći pri tome računa o bezbednosnim ograničenjima koja se odnose na zabranjene predmete u kabini, a čija je lista dostupna na portalu Er Srbije. Zbog specifičnosti situacije, kompanija će po izuzetku omogućiti odstupanja od standardnog ograničenja mase od 8 kilograma.

 Srpska nacionalna avio-kompanija je tako dovedena u paradoksalnu situaciju da joj se najavljuje da neće biti mogući prihvat i otprema i otpravljanje putnika, njihovog prtljaga i aviona, dok se sa druge strane insistira da se letovi obave, pa čak i delimično ili potpuno prazni.

 Nadležne službe Er Srbija neprekidno rade na zbrinjavanju svih putnika sa tih letova, pre svega preusmeravanjem na kasnije ili alternativne letove. Za sve to vreme, Er Srbija se trudi da se za putnike obezbedi podršku, kao i pravovremeno informisanje. Kompanija angažuje i dodatne resurse da bi se unapredila podrška putnicima.

 Er Srbija je angažovala neophodno ljudstvo i avione iz svoje flote i bila je spremna da u punom kapacitetu obavi saobraćaj na vreme i u skladu sa planiranim redom letenja. S druge strane, Er Srbija nažalost ne može da utiče na spremnost aerodroma sa kojih i na koje leti.

02.07.2022.