Vlada Kantona Sarajevo subvencioniše avio-kompanije

Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je donela odluku o dodeljivanju subvencija avio-kompanijama koje odluče da uspostave bazu na Aerodromu Sarajevo.

Takođe, subvencije će se dodeljivati i avio-kompanijama koje uspostavljaju nove destinacije sa kojih nije bilo redovnih letova prema Sarajevu u periodu od godinu dana do uspostavljanja linije, zatim onim kompanijama koje uvode jednu ili više strateških ruta za Sarajevo i kompanijama koje uvode dugolinijske letove u trajanju preko šest sati za Sarajevo.

07.07.2023.