Vlada HNK dodeljuje pola miliona KM aerodromu Mostaru

Mostar

Nastavljajući pružati jaku podršku razvoju Aerodroma Mostar kao strateškog privrednog subjekta u Kantonu, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na predlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, sa pozicije “Transfer drugim nivoima vlasti“, odobrila prenos 500.000 KM Gradu Mostaru za Aerodrom Mostar.

Aerodrom Mostar je krenuo putem oporavka uvođenjem novih linija, a poslednja u nizu je linija Air Serbie iz Beograda.

26.04.2024.