Visoke cene parkiranja na aerodromu Nikola Tesla

Aerodrom Beograd

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) upozorila je građane da se dobro informišu o cenama usluga parkiranja na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla jer je prema navodima jednog potrošača, koji se obratio NOPS-u, dnevna karta ukinuta pa se usluga obračunava po započetom satu, te je za nepunih pet dana parkiranja bio prinuđen ovu uslugu da plati 34.500 dinara.

Prema cenovniku za parkiranje u garaži od 14. aprila ove godine, za pojedinačno parking mesto za započeti prvi sat neophodno izdvojiti 100 dinara, za započeti drugi sat 200, treći sat 300, a za svaki sat posle trećeg sata 300 dinara.

Za “Tesla parking (P11)” cene su povoljnije, pa se pojedinačno parking mesto u prva tri sata ne plaća. Započeti četvrti, peti i šesti sat košta 100 dinara, a pojedinačno parking mesto za dnevno jednokratno parkiranje iznosi 300 dinara. Pojedinačno parking mesto od dva do deset dana dnevno košta 300, od 11 do 30 dana cena za jednokratno dnevno parkiranje je 200, a za 30 i više dana 100 dinara.

Parkiranje vozila sa invalidskom nalepnicom je bez naknade za prva tri sata i u garaži i na parkingu na otvorenom, a nakon tog vremena parkiranje se naplaćuje po započetom satu.

01.07.2022.