VIDEO: Testiranje sistema aviona SJ-100

sj-100

U Rusiji su na prototipu aviona SJ-100 počela zemaljska ispitivanja u sklopu priprema za sertifikacione letne testove.

Pre ovih letova neophodna su testiranja svih vrata i otvora na avionu, instrumenata u kabini kao i pokretljivost kontrolnih površina aviona: krilaca, kormila, zakrilaca..

Da bi se ubrzala sertifikacija i program letnih testova, ovaj avion je opremljen francusko-ruskim motorima SaM146. Ostali ključni sistemi, uključujući stajni trap, integrisani sistem upravljanja i sistem napajanja su ruske proizvodnje.

30.05.2024.