VIDEO: Tenerife gore,14 Kanadera gasi požare

Kanader

Oko 7000 ljudi je evakuisano na Tenerifama zbog velikog požara koji je trenutno van kontrole.

Požar se velikom brzinom približava i aerodromu Tenerife Norte, ali je on još uvek otvoren. Trenutno je angažovano 14 Kanadera u gašenju požara koji je direktno ugrozio 6889 ljudi od kojih je većina već evakuisana.

Pogođeno je više od 3.200 hektara zemljišta, a požar je teško kontrolisati zbog nepristupačnog terena.

Rano u toku dana, dok su avioni za gašenje požara uspeli da stabilizuju požar južno od vulkana Mount Teide – najvišeg vrha Španije – plamen je napredovao „van kontrole“ na severnom boku preko suve šume, prema dolini u kojoj se nalazi nekoliko kampova, prekrivajući veći deo ostrva sa dimom i pepelom.

18.08.2023.