Fleš Region

Veliki dugovi aerodroma Tuzla

Međunarodni aerodrom Tuzla je u teškoj finansijskoj situaciji, s dugovanjima većim od dva miliona maraka. Trenutna dugovanja prema firmi Bitrol za nabavku avionskog goriva iznose 310.000 američkih dolara. Takođe, dugovanja postoje i prema strateškom partneru aerodroma ,aviokompaniji Wizz Air, a ona iznose 300.000 američkih dolara.

Tuzlanski aerodrom ima dugovanja i prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a na osnovu nenamenskog utroška sredstava te ovoj instituciji do kraja 2021. godine, po osnovu povrata mora biti upućen novac u iznosu od 330.000 maraka.

Izvor:Klix.ba

17.10.2021.