Fleš Region

Udvostučen broj putnika u BiH

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, broj putnika u aviosaobraćaju ove zemlje je za prvih devet meseci povećan za 98,93%

„Znatan rast pojedinih pokazatelja u aviosaobraćaju u trećem kvartalu 2021. godine, u poređenju s trećim kvartalom 2020. godine, uzorkovan je utiecajem pandemije covid-19. Tako u trećem kvаrtаlu 2021. gоdinе brој аеrоdrоmskih оpеrаciја pоkаzuје rast оd 123 posto u оdnоsu nа isti kvаrtаl prеthоdnе gоdinе. Brој prеvеzеnih putnikа veći је zа 310,8 posto u оdnоsu nа isti kvаrtаl prеthоdnе gоdinе“ -saopštila je Agencija.

27.12.2021.