Ubuduće manje buke aviona nad Bežanijskom Kosom

Aerodrom Beograd

U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 1. novembra 2023. godine održan treći sastanak Radne grupe koje čine predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja civilne privrede i infrastrukture Republike Srbije i Direktorata kontrole Srbije, Crne Gore SMATSA doo Beograd, avio-kompanije AIR SERBIA i operater Aerodrom Nikola Tesla Beograd Aerodrom Beograd, sa zadatkom implementacije operativnog rešenja koje ima za cilj smanjenje buke izazvane poletanjem vazduhoplova u smeru ka gradu Beogradu.

Nakon prikupljanja i analize podataka o letovima vazduhoplova, propisana je obaveza poletanja mlaznih vazduhoplova sa početkom poletno-sletne staze 12R Aerodrom Nikola Tesla Beograd, u periodu od 6 do 7 časova, u periodu od 6 do 7 časova, tokom nedeljnih dana i 8 časova. kom korišćenja predefinisane putanje u poletanju (TISAK 3Z) koja vodi preko naselja Bežanijska Kosa.

U Zborniku vazduhoplovnih informacija (AIP) propisani su postupci za smanjenje buke za poletanja mlaznih vazduhoplova sa poletno-sletne stanice 12R Aerodrom Nikola Tesla Beograd. Posade vazduhoplova su dužne da se održavaju propisanih postupaka.

Izvor: Direktorat civilnog vazduhoplovstva

22.11.2023.