Fleš Region Vazduhoplovstvo Srbije

U Vršac uskoro sleću ATR 72-600?

Grad Vršac stavio je na rani javni uvid nacrt plana detaljne regulacije za aerodrom i vazduhoplovnu akademiju u tom gradu.

Plan predviđa rekonstrukciju i dogradnju poletno-sletne staze, sistema odvodnjavanja, sistema svetlosnog obeležavanja i rulnih staza, kao i gradnju helidroma.

Navodi se da se postojeća poletno-sletna staza može produžiti na 1.500 m i na širinu od 30 m, čime će se ispuniti uslovi za prihvat i otpremu aviona ATR 72-600, dok će helidrom biti pogodan za helikoptere tipa MI17. Vršački aerodrom trenutno poseduje tri piste – 1000m dugačku betonsku pistu i dve travnate piste, dužine 800, odnosno 600m i koristi se za školovanje pilota u okviru Pilotske akademije, za privrednu avijaciju, kao i za obavljanje aviotaksi prevoza.

05.02.2022.