Azija

Thai otpušta 240 menadžera

Kompanija Thai Airways je odlučila da otpusti 240 menadžera radi smanjenja troškova poslovanja. Broj zaposlenih na visoko plaćenim pozicijama će se smanjiti sa 740 na 500 što će rezultovati velikim godišnjim uštedama za ovu firmu. Čelnici najavljuju da će nova organizaciona struktura početi sa primenom od 1. marta.

Thai Airways se trenutno nalazi u procesu restrukturiranja i pokušava da umanji svoje troškove optimizacijom poslovanja. Centralni sud Tajlanda je već nekoliko puta produžio rok za dostavljanje plana o restrukturiranju a datum koji se ovoga puta spominje je 2. mart. U međuvremenu, Thai pokušava da proda deo svoje flote kako bi prikupio novac za otplatu dugova i kredita.

19.02.2021.