Fleš Region

Srebrno jezero bliže dobijanju aerodroma

Skupština opštine Veliko Gradište donela je odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije aerodroma Srebrno jezero sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Kako se navodi u Planu, budući aerodrom koji će se graditi na površini od 215 hektara nosiće oznaku 4D.
Prema međunarodnoj klasifikaciji aerodroma koju izrađuje ICAO (International Civil Aviation Organization), broj 4 označava dužinu piste koja će prema usvojenom planu biti duža od 1.800 metara, a slovna oznaka “D” znači da će saobraćati avioni raspona krila od 36-52 metra i razmakom ivica točkova glavnog stajnog trapa od 9 do 14 metara.
Izvor:ekapija
11.09.2021.