Skydweller Aero leteo bez posade na solarni pogon

Skydweller

Skydweller Aero je uspešno završio prvi let bez posade na solarni pogon.

Avion Skydweller, poleteo je i sleteo sa međunarodnog aerodroma Stennis u SAD autonomno, što je generalni direktor Robert Miler opisao kao „let koji je promenio svet“.

Skydweller se može koristiti za dugotrajne misije, kao što je pružanje kontinuiranog letenja iznad zona sukoba ili nadgledanje pomorskih aktivnosti u spornim vodama bez rizika po živote pilota. Skydweller predviđa da će za dugotrajne misije njegovi avioni biti 10 do 100 puta jeftiniji za upravljanje od konvencionalnih aviona. Avioni Skydweller su sposobni za duge letove, ostajući u vazduhu 90 dana ili više, na visinama do 45.000 stopa.

Skydweller Aero je uspešno završio svoju prvu autonomnu probnu demonstraciju leta još u februaru 2023. Međutim, tom prilikom probni pilot se pasivno vozio u avionu, a snimak tog leta možete pogedati ovde:

05.04.2024.