Fleš Region

Šest gejtova na budućem terminalu u Nišu

Aerodromi Srbije aktivno rade na pribavljanju neophodne dokumentacije za početak radova na izgradnji nove i adaptaciji postojeće terminalne zgrade aerodroma u Nišu. Predviđeno je da nova terminalna zgrada ima pet gejtova za ukrcavanje putnika, jedan sa avio-mostom, a takođe i poseban gejt za generalnu avijaciju i biznis. Kako se planira, ukupni boravak putnika u redu za čekiranje i kontrole ne bi trebalo da prelazi 10 minuta.

23.04.2021.