Schiphol testira autonomna kolica za osobe sa invaliditetom

schiphol

Aerodrom Amsterdam Schiphol je zajedno u saradnji sa kompanijom Axxicom Airport Caddy započeo testiranje autonomnih kolica za osobe sa invaliditetom. Ova revolucionarna kolica koja proizvodi firma WHILL su sposobna da sama prevezu ljude sa jednog na drugi kraj aerodroma i olakšaju kretanje osobama sa smanjenom mobilnošću. Tokom probne faze, kolica će prevesti veliki broj ljudi do njihovih gejtova što će, kako navode na aerodromu, poboljšati korisničko iskustvo na vazdušnoj luci.

Sposobnosti autonomnih kolica su velike i ona dolaze sa mnogo korisnih stvari kao što je odeljak za prtljag koji se nalazi iza njih. Kolica takođe poseduju ekrane preko kojih putnik može da zada komandu kuda će da se kreće, a nakon što korisnik završi sa upotrebom i dođe do svog gejta, autonomno pomagalo se samo vraća na početnu tačku na aerodromu. Kako bi se izbegli drugi objekti i putnici na vazdušnoj luci kolica su opremljena mnoštvom senzora koji imaju zadatak da izbegnu sudare.

Kolica su takođe namenjena za stare ljude kao i one sa nekim medicinskim problemom. Uvođenjem ove nove tehnologije na Amsterdam Schiphol će se rasteretiti radnici koji su do sada pomagali putnicima što bi trebalo da rezultira njihovom efikasnijem radu.

23.02.2023.