Aerodrom Sarajevo uskoro sa dužom pistom?

Aerodrom Sarajevo

Međunarodni aerodrom Sarajevo ima nameru da u skladu sa kontinuiranim povećanjem broja putnika na godišnjem nivou, povećava i nivo usluge, odnosno da omogući da se obavljaju operacije i sa većim tipovima aviona, čime se otvaraju mogućnosti za duže letove i druge udaljenije destinacije.

U tom pravcu aerodrom je iskazao nameru da se za potrebe proširenja operacija tokom čitave godine omogući sletanje i poletanje aviona kategorije E, za šta naručena Aeronautička studija o mogućnostima produženja poletno-sletne staze kao i povećanje kategorije ILS-a (instrumental landing system).

U petak 22.09.2023.  je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo organizovan sastanak sa predstavnicima BHANSA-e i BHDCA, na kojem se diskutovalo o predmetnoj Studiji. Cilj sastanka je bio da se utvrde aktivnosti koje bi svako od učesnika trebao preduzeti, da bi se zahtevi iz studije realizovali na najbolji mogući način.

Izvor: Aerodrom Sarajevo

26.09.2023.