Ryanair izgubio na španskom sudu, čeka se odgovor O’Leary-a

Foto: Piotr Mitelski/Ryanair

Ryanair, avio-kompanija poznata po svojim agresivnim merama za smanjenje troškova, pretrpela je pravni poraz u Vrhovnom sudu Španije.

Sud je potvrdio presudu nižeg suda kojom je smanjenje plata i promene uslova rada nametnutih španskom osoblju Ryanair-a tokom pandemije COVID-19 proglašeno ništavnim. Osporene promene, primenjene u julu 2020. na vrhuncu ograničenja putovanja, uključivale su smanjenje plata za kabinsko osoblje za 10% i veće smanjenje od 20% za pilote.

Pored toga, avio-kompanija je smanjila dane odmora sa tri na dva za svakih pet dana rada i eliminisala mesečne bonuse. Španski sindikati koji predstavljaju zaposlene u Ryanair-u osporili su ove mere, tvrdeći da kompanija nije uspela da pravilno pregovara o izmenama ili da pruži dovoljno opravdanje za preduzete mere.

Vrhovni sud se složio sa ovom ocenom, navodeći nedostatak konsultacija i „nedovoljnu i neophodnu dokumentaciju“ od strane Ryanair-a. Ova presuda je značajna pobeda španskog osoblja Rajanera i predstavlja pravni presedan za slične slučajeve.

Avio-kompanija bi se mogla suočiti sa finansijskim reperkusijama jer bi mogla biti obavezna da isplati zaostale plate pogođenim zaposlenima za period u kome je smanjenje plata bilo na snazi. Pored toga, presuda bi mogla da ošteti odnos Ryanair-a sa španskom radnom snagom i potencijalno dovede do daljih pravnih izazova.

Foto: Piotr Mitelski/Ryanair

10.04.2024.