Fleš Region

Rosulje u sastavu Aerodroma Srbije

Aerodrom Rosulje uskoro prelaze u sastav preduzeća Aerodromi Srbije. Vlada Srbije je donela odluku o gašenju ovog javnog preduzeća i njegovo pripajanje Aerodromima Srbije, i na taj način preduzeće osnovano 1995 prestaje sa radom.

Očekuje se da će sa ovim spajanjem doći do smanjenja troškova poslovanja, ubrzavanja i optimizacije rada.

15.10.2021.