Ryanair prodao obveznice u visini od milijardu dolara

Ryanair je 7. septembra lansirao i prodao obveznice u iznosu od 850 miliona evra (milijardu dolara), koje su bile više nego pet puta pretplaćene, a takođe je 3. septembra prikupio 400 miliona evra (470 miliona dolara) u plasmanu akcija. Ovo je bila prva prodaja evroobveznica od 2017. godine, a činjenica da su investitori za nju izvršili porudžbine u vrednosti od 4,4 milijarde EUR, znak je da se dužnička tržišta u Evropi počinju ponovo otvarati avio kompanijama.

Pojedini direktori i članovi višeg menadžerskog tima takođe su učestvovali u plasmanu, kupujući 1.444.101 novih akcija po ceni koja se plasira”, navodi Rianair. Aviokompanija je rekla da će prikupljeni novac verovatno „stvoriti mogućnosti za Ryanair da proširi mrežu i flotu kako bi iskoristio mogućnosti nižih troškova aerodroma i aviona koje će se verovatno pojaviti“.

11.09.2020.