Fleš Region

Rally Aero France na sarajevskom aerodromu

Članovi francuskog aero kluba Rally Aero France sa 12 malih letelica stigli su 31.08. u prvu zvaničnu posetu Sarajevu.

„Skup mira i bratstva na Mediteranu“ kako su ga nazvali je sportski i humanitarno fokusiran na promociju, jačanje i izgradnju jakih veza u Mediteranskom bazenu.

Letelicama upravljaju privatni piloti koji svojih nekoliko dana odmora posvete Rally skupu kroz koji otkrivaju i dele sa drugim državama istu strast. Stoga su putovanja organizirana da se susretnu sa zvaničnicima grada u koji dolaze sa ciljem što boljeg upoznavanja destinacije na kojoj su i dalje promocije te destinacije širom sveta.

Izvor i foto: Aerodrom Sarajevo

02.09.2021.