Fleš Region

Radnici MA – konkurs ipak namešten

Nakon odgovora rukovodstva ToMontenegra u kome se demantuju navodi bivših radnika Montenegro airlinesa o navodno nameštenom konkursu za zapošljavanje u novoj avio-kompaniji, opet su se oglasili bivši zaposleni.

Objašnjenje koje je dato od strane To Montenegra pojedinačno za mesta u kompaniji govori samo u prilog tome da su sistematizaciju nevešto preuzeli iz Montenegro airlnesa i oglašena ciljano za pojedince (elaboracija bi bila potrebna za svako oglašeno radno mesto), ali ne znamo je li to urađeno u saglasnosti sa upravom kompanije ili na drugi način.
Pitaju da li je prekršen član 24 Zakona o radu gde u stavu 1 piše da je poslodavac dužan da slobodno radno mesto prijavi Zavodu za zapošljavanje na način i po postupku utvrđenim posebnim zakonom.

19.03.2021.