Evropa

Prvi let Beluge sa održivim gorivom

Kompanija Airbus je saopštila da je obavila prvi let sa avionom A300-600ST Beluga napunjenim održivim avionskim gorivom. Avion je juče sleteo na aerodrom Broughton u Ujedinjenom Kraljevstvu gde je napunjen smesom održivog avio-goriva i običnog kerozina. Airbus je počeo sa korišćenjem ovog goriva još 2019. godine na aerodromu Hamburg a Broughton je druga vazdušna luka u Airbusovoj na kojoj će se sipati ovakva vrsta goriva.

Iako vazduhoplovne vlasti dozvoljavaju veće količine održivog goriva (čak 50%), Airbus će u početku koristiti svega 35% ekološkog goriva u smesi. Airbusov dobavljač održivog goriva u Hamburgu i Broughtonu je Air bp.

14.04.2021.