Fleš Region

Počinju istražni radovi za aerodrom Trebinje

Pripremni radovi na gradnji novog aerodroma u Trebinju bi do kraja godine trebalo zvanično da otpočnu, a u narednih nekoliko dana slede istražni radovi na samom terenu, lokalitetu Trebinjska šuma, što podrazumeva geotehnička, geomehanička i druga istraživanja na osnovu kojih se utvrđuje sastav zemljišta. Odmah nakon izrade potrebne dokumentacije bi se krenulo u rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, jer je karakteristično za ovaj aerodrom da je preko 92% zemljišta privatna imovina,a svega oko 8% je svojina Republike Srpske, odnosno grada Trebinja.

Izvor:Nezavisne novine

23.07.2021.