Azija

PIA vratila flotu ATR-72 aviona

Pakistanska nacionalna avio-kompanija je odlučila da vrati sve avione ATR-72-500 lizing kućama. PIA je saopštila da će zbog smanjene potražnje za vazdušnim prevozom ali i zbog velikih troškova samog lizinga, avione vratiti vlasniku. Kompanija će vratiti ukupno 4 aviona vlasniku ABRIC Leasing od koga je 2015. godine iznajmila 5 letelica. Avion sa registracionom oznakom AP-BKW je 2018. godine imao tešku nesreću pa je zbog toga bio otpisan. Četiri regionalna aviona su trebala da ostanu u floti još nekoliko godina ali je zbog krize i same fleksibilnosti lizing kuće doneta odluka da se letelice izbace iz flote.

Lokalni mediji prenose da je Federalna istraživačka agencija (FIA) pokrenula istragu povodom skupih lizinga PIA. Agencija je u međuvremenu otkrila da su nepovoljni uslovi lizinga prouzrokovali gubitke od 43,7 miliona dolara.

17.12.2020.