Azija

PIA otpušta polovinu radnika

Pakistan International Airlines planira da otpusti polovinu svoje radne snage u sklopu implementacije novog programa restrukturiranja. U ovoj kompaniji je trenutno zaposleno 14 hiljada ljudi a iz PIA najavljuju da će polovina njih postati tehnološki višak. Dve hiljade zaposlenih je prihvatilo da dobrovoljno ode iz ove firme što znači da će još 5000 ljudi ostati bez posla. Radi dodatnog smanjenja troškova, kompanija će otpustiti sadašnji i autsorsovati novi menadžment.

Smanjenje radne snage je samo jedna od mera za optimizaciju poslovanja koje je odredila Vlada Pakistana. Pakistan International Airlines će ukinuti neprofitabilne linije za Milano i Tokio i fokusiraće se na svoje domaće tržište. Flota prevoznika će najverovatnije ostati ista a postoji mogućnost da se u narednim godinama stariji avioni zamene novijima. Vlada Pakistana procenjuje da će nacionalni avio-prevoznik postati profitabilan u 2023. godini ukoliko se mere budu uspešno sprovodile.

28.04.2021.