Evropa

Penzionisan poslednji Dornier Do128

Foto: Uwe Bethke, Luftfahrt Club Braunschweig

Poslednji Do128 nemačkog proizvođača Dornier penzionisan je 17. oktobra ove godine. Jedan od samo trideset napravljenih primeraka otišao je u zasluženu penziju nakon ukupno 35 godina službe u sklopu Tehničkog univerziteta u Braunšvajgu. Tokom svog radnog veka, letelica sa registracionom oznakom D-IBUF služila je za različita istraživanja koja su sprovodili naučnici sa nemačkog univerziteta.

Dornier Do128 biće poklonjen Nemačkom muzeju u gradu Oberšlajshajm gde se čuva i prethodnik penzionisanog Dorniera, tačnije model Do28 koji je takođe koristio Tehnički univerzitet. Stari Do128 biće zamenjen sa nešto modernijom Reims-Cessnom F406 Caravan II koja će nosti registraciju D-ILAB.

Foto: Uwe Bethke, Luftfahrt Club Braunschweig

09.11.2021.