Otvoren konkurs za direktora ACG

aerodrom-tivat

Aerodromi Crne Gore su objavili konkurs za izbor novog direktora.

Zainteresovani kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave diplomu, biografiju, dokaz o iskustvu na poslovima upravljanja, lekarsko i uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u originalu ili overenoj kopiji.

Konkurs je otvoren 15 dana.

14.08.2022.