Evropa

Ogroman pad broja putnika na evropskim aerodromima

Asocijacija ACI Europe je nedavno objavila rezultate evropskih aerodroma za 2020. godinu. Sve vazdušne luke na ovom kontinentu imaju ogroman pad broja putnika zbog posledica pandemije korona virusa. Kroz aerodrome je prošlo svega 728 miliona putnika što predstvalja smanjenje od -70.4%. Po rečima Olivier Jankoveca, direktora ACI Europe, evropska avijacija se vratila na nivo iz 1995. godine.

“Sa samo 728 miliona putnika u 2020. u poređenju sa 2,4 milijarde putnika u prethodnoj godini, evropski aerodromi su se vratili na nivo prometa iz 1995. godine. Nijedna industrija ne može sama izdržati takav šok. Iako su neke države preduzele korake da finansijski podrže svoje aerodrome, u Evropi je do sada u tu svrhu namenjeno samo 2,2 milijarde evra. To je manje od 8% prihoda koje su aerodromi izgubili prošle godine.” izjavio je Jankovec.

Međutim, nisu svi aerodromi jednako pogođeni. Tržišta sa velikom poražnjom za domaćim letovima kao što su Rusija i Turska su imala najmanji pad. Što se tiče Evropske unije, najveće smanjenje prometa su imale Austrija, Slovačka, Slovenija, Finska, Mađarksa i ostale zemlje sa malim brojem stanovnika.

13.02.2021.