Nove inspekcije na Boeing 737: FAA naredila hitnu proveru maski za kiseonik

Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (Federal Aviation Administration – FAA) naredila je nove provere Boeing 737 aviona zbog potencijalnih problema sa sistemo za distribuciju kiseonika u slučaju nužde.

Ukupno 2.600 Boeing 737 iz serija NG i MAX treba da bude podvrgnuto vanrednoj inspekciji nakon što je FAA izdala direktivu o plovidbenosti za proveru maski. Američke vazduhoplovne vlasti otkrile su da je određeni broj rezervoara sa kiseonikom koji se mogu aktivirati povlačenjem maski za disanje u slučaju nužde pomeren sa mesta.

Isto može sprečiti dotok kiseonika u situacijama kada dolazi do dekompresije kabine.

Avio-kompanije moraju obaviti vizuelnu proveru generatora kiseonika i izvršiti korektivne mere u periodu od 120 do 150 dana u zavisnosti od modela B737, preneo je Yahoo Finance.

08.07.2024.