Nova radarska kontrola na aerodromu Banjaluka

Banja Luka

Aerodrom u Banjaluci bi, po rečima direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH Davorina Primoraca, u narednom periodu mogao biti značajno rekonstruisan.

„Rekonstrukcija, sanacija, uređenje i proširenje objekta planirano je u Banjaluci. Tu su planirani pripremni radovi za uvođenje radarske kontrole u Јedinici prilazne i aerodromske kontrole letenja Banjaluka“ -izjavio je Primorac za medije u Hrvatskoj.

21.04.2023.