Nova kazna za Ryanair u Mađarskoj

Ryanair

Ryanair mora platiti kaznu od 200 miliona forinti po kazni izrečenoj u aprilu 2020. nakon što je sud odbio žalbu avio-kompanije protiv te odluke u drugom stepenu.

Irska avio-kompanija nije ispoštovala svoju obavezu da pruži informacije tokom kašnjenja leta Budimpešta-Gran Kanarija 18. februara 2020. godine, čime je sprovela nepoštenu komercijalnu praksu i zbog čega je od suda u ovoj zemlji kažnjena sa 200 miliona forinti.

U junu 2022. Vladina kancelarija glavnog grada Budimpešte pokrenula je istragu protiv avio-kompanije u još jednom slučaju, nakon što je na putnike prenela poseban porez na ekstra-profit koji je uveden te godine. Uprava za zaštitu potrošača utvrdila je da je kompanija obmanula potrošače svojom nepoštenom poslovnom praksom, te je stoga izrekla kaznu od 300 miliona forinti.

22.04.2023.