Fleš Region

Niš „raste“ za 7160 m2

Aerodromi Srbije raspisali su tender za dogradnju pristanišne zgrade na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, a procenjena vrednost radova je 1,4 milijarde dinara.
Predviđena je rekonstrukcija postojeće zgrade, a pored i ispred nje, dogradnja koja zajedno sa postojećom zgradom treba da čini jedinstvenu celinu. Novi obejkat imaće odvojene celine za dolazak i odlazak putnika, kao i poseban deo za VIP putnike.
 
Kako je ranije najavio direktor Javnog preduzeća Aerodromi Srbije Mihajlo Zdravković, planirana gradnja nove zgrade površine 7.160 m2 i adaptacija postojeće od 2.100 m2.
Nakon dogradnje i rekonstrukcije planirano je da nova zgrada terminala omogući optimalni nivo usluge u saglasnosti sa IATA standardima pri zadatom vršnom satnom opterećenju od 604 putnika u dolasku i još toliko u odlasku.
podrumu su planirane tehničke prostorije, dok su na nivou prizemlja projektovani hol za registraciju putnika, hol za dolaske, VIP i službeme prostorije, sortirnica za prtljag i službene prostorije.
Na prvom spratu nalaziće se centralna čekaonica, budući avio-most, kao i druge službene prostorije.
Nova zgrada imaće 10 „check in“ šaltera za odlazeće putnike, samouslužne „check in“ uređaje, četiri 4 KD prolaza, osam prolaza za pasošku kontrolu, četiri odlazna gejta, kao i jedan VIP gejt.
Izvor: E Kapija
30.12.2021.