Fleš Region

„Nikola Tesla“ u gubicima

Akcionarsko društvo Aerodrom „Nikola Tesla“, u većinskom vlasništvu države, koje od 2018. nadgleda sprovođenje koncesije, odnosno nadzire na koji način francuska kompanija Vansi upravlja beogradskim aerodromom, poslednje dve godine posluje sa gubitkom.

Uprkos tome što joj je u opisu posla da naplaćuje naknadu koju je koncesionar dužan da plaća svake godine narednih 25 i koja bi prema ugovoru trebalo da bude između četiri i 16 miliona evra godišnje.

Prošlu godinu Aerodrom „Nikola Tesla“ završio je u minusu od gotovo 800 miliona dinara, godinu pre toga gubitak je bio 453 miliona dinara. Pod stavkom „drugi prihodi“ Aerodrom je u 2020. imao prihod od 307 miliona dinara, godinu pre oni su bili duplo veći 615 miliona dinara.

Izvor:Danas.rs

18.11.2021.