Severna Amerika

Neuspeh pregovora sindikata i JetBlue

Članovi letačke posade kompanije JetBlue odbili su okvirni sporazum između aviokompanije i njenog sindikata. Sindikat transportnih radnika (TVU) predstavlja kabinsku posadu JetBlue-a i obavestio je avio-kompaniju u petak da okvirni sporazum nije dobio odobrenje. Članovi letačke posade glasali su o okvirnom sporazumu koji su pregovarali TVU i JetBlue i odlučili da odbiju predlog.

JetBlue-ov predstavnik u u pregovorima Ian Deason izjavio je  nakon neuspešnih pregovora:
Razočarani smo rezultatima glasanja. I TVU i JetBlue su radili u neviđenim okolnostima kako bi postigli sporazum koji je bio pošten prema našim članovima letačke posade. Sarađivaćemo sa TVU-om kako bismo utvrdili sledeće korake.

TVU  će od svojih članova tražiti razloge odbijanja dok se priprema za povratak za pregovarački sto sa JetBlue-om. TVU za sada nije naveo konkretne razloge zbog kojih je ugovor odbijen.Ono što je karakteristično za JetBlue je da kompanija i njegova kabinska posada do sada nisu imali potpisane formalne ugovore.

21.11.2020.