Fleš Region

Montenegro podelio preko 100.000 besplatnih karata

Montenegro Airlines, crnogorska avio-kompanija koja je pre nekoliko dana prestala sa radom, bila je više nego široke ruke u poslednjih 14 godina, što je i “poguralo” istu u bankrot. Naime, od 2006 godine pa sve do bankrota u računovodstvu je evidentirano čak 62.000 naloga za odbravanje besplatnih avio-karata. Imajući u vidu da se na nalozima nalazilo i više imena, ukupan broj podeljenih karata je oko 100.000 na svim destinacijama koje je ova kompanija pokrivala.

31.12.2020.