Menzies Aviation zapošljava Menadžera projekata

Menzies Aviation, Aerodrom Beograd

Menzies Aviation d.o.o. je objavio oglas za radno mesto Menadžera projekata i nabavke.

Glavne dužnosti i odgovornosti (opis posla): 

  • Upravljanje projektima, uključujući planiranje, organizovanje i izvršavanje projekata na efikasan način
  • Upravljanje izradom planova nabavke
  • Kontrola  troškova i upravljanje budžetom
  • Upravljanje procesom tendera, uključujući pripremu, podnošenje i evaluaciju ponuda, Praćenje i ocena performansi dobavljača kako bi se osiguralo da ispunjavaju dogovorene standarde kvaliteta i usluge
  • Pregovaranje o uslovima ugovora sa dobavljačima ili ponuđačima kako bi se postigla najbolja moguća ponuda u pogledu cene, kvaliteta i rokova isporuke
  • Fokus na detalje kako bi se osigurala tačnost u podnošenju ponuda, upravljanju ugovorima i dokumentaciji projekta
  • Odgovoran za  upravljanje procesima rada kako bi se ispoštovali rokovi i upravljalo sa više projekata istovremeno
  • Praćenje tržišta, trendova i inovacija kako bi se identifikovale najbolje prakse i nove prilike za nabavku

Zinteresovani kandidati mogu konkurisati do 23.05.2024. na sledećem linku: Konkurs

09.05.2024.