Makedonski aerodromi beleže snažan oporavak

Dva makedonska aerodroma, Međunarodni aerodrom Skoplje i Ohridski aerodrom Sveti Pavle, zabeležili su snažan oporavak putničkog saobraćaja u prvih 9 meseci 2022. godine, dostigavši ukupno 1,8 miliona putnika (1.811.168) i 14.823 leta, od januara do kraja septembra.

„Zadovoljni smo oporavkom vazdušnog saobraćaja i na skopskom i na ohridskom aerodromu koji se desio ove godine. Kada su zemlje EU, u kojima je koncentrisano više od 75 odsto makedonskog vazdušnog saobraćaja, postepeno počele da ukidaju ograničenja putovanja u vezi sa dokumentacijom o covid-19 za nosioce makedonskih pasoša, odmah se osetio porast vazdušnog saobraćaja. U prvom i drugom kvartalu smo preuzeli veliki investicioni projekat – sanaciju piste na aerodromu Skoplje. Bez zatvaranja aerodroma i uz dobru koordinaciju sa avio-kompanijama, uspeli smo da održimo postojeće rute. Dodatni faktor rasta putničkog saobraćaja bio je snažan porast sezonskih letova tokom špica letnjih meseci na aerodromima u Skoplju i Ohridu. Sve u svemu, za 9 meseci 2022. godine imamo povećanje od 82% u putničkom saobraćaju u odnosu na isti period 2021. godine, dok u poređenju sa 2019. godinom smatramo referentnom u vazduhoplovstvu, jer je ranije bio covid-19, nivo putničkog saobraćaja je – 12%. Kao TAV, nastavićemo da radimo na proširenju mreže ruta i sa skopskog i ohridskog aerodroma, otvaranjem novih destinacija i privlačenjem novih avio-kompanija koje će početi da lete iz Makedonije“, izjavio je generalni direktor TAV Makedonije Metin Batak.

18.10.2022.