Evropa

Luxair u riziku od gubitka slotova

Luksemburška nacionalna avio-kompanija Luxair mogla bi uskoro da izbugi vredne slotove na najvećim evropskim aerodromima. Uprkos pandemiji i smanjenoj putničkoj potražnji, prevoznik iz Luksemburga će u narednim mesecima morati da koristi polovinu slotova na evropskim vazdušnim lukama kako bi ih zadržao. Ukoliko Luxair ne bude koristio barem 50% svojih slotova, oni će mu biti oduzeti i prodati drugim avio-prevoznicima.

Kompanija će gotovo sigurno biti primorana da leti ka glavim hub-ovima sa praznim avionima kako bi uspela da zaštiti vredne slotove. Pored finansijskih posledica takvog režima letenja, avioni kompanije će emitovati i velike količine štetnih gasova što će negativno uticati na životnu okolinu.

03.09.2021.