Evropa

Lufthansina leteća laboratorija

Nemačka kompanija Lufthansa će pretvoriti jedan od svojih širokotrupaca u leteću laboratoriju. Lufthansin Airbus A350 će nositi specijalni CARIBIC sistem koji skuplja podatke o atmosferi. Ovaj specijalni Airbus nosi registracionu oznaku D-AIXJ i star je svega tri godine. Avion je poslat na Maltu gde će stručnjaci iz Lufthansa Technik montirati specijalne senzore koji beleže oko 100 parametara o atmosferi Zemlje. Podaci dobijeni sa ovog Airbusa A350 će biti mnogo precizniji nego oni koje beleže sateliti i zemaljske stanice.

“Konverzija našeg A350-900 D-AIXJ u vazduhoplov za istraživanje klime je nešto vrlo posebno za nas … možemo nastaviti da podržavamo važna istraživanja klime i atmosfere u na long-haul rutama … prikupljaju se posebno važni i klimatski relevantni parametri upravo na onoj nadmorskoj visini na kojoj se uglavnom generišu atmosferski efekti staklene bašte,” izjavila je Lufthansina šefica za korporativnu odgovornost Annette Mann.

07.04.2021.