Lufthansa poslala ponudu za ITA Airways

lufthansa,

Lufthansa je dostavila ponudu za sticanje manjinskog udela u ITA Airwaysu, a kasnije i opciju kupovine cele talijanske nacionalne aviokompanije.

Na osnovu dokumenta upućenog italijanskom ministarstvu ekonomije i finansija, Lufthansa nastoji da zaključi pismo o namerama, nakon čijeg potpisivanja bi počeli ekskluzivni pregovori strana o detaljima posla.

Prema najavi nemačke kompanije, pregovori između strana će se odnositi na oblik kapitalnih ulaganja, integraciju ITA Airwaysa u Lufthansa grupu, njena komercijalna i operativna pitanja, te korištenje sinergije između dve kompanije.

U slučaju obavezujućeg sporazuma, za zaključenje posla potrebno je odobrenje nadležnih organa obe zemlje. U saopštenju Lufthansa ističe da je Italija njeno najvažnije tržište izvan Nemačke i Sjedinjenih Država.

19.01.2023.