Fleš Region

Koncesija za aerodrom u Tuzli ?

Među 38 preduzeća predviđenih za privatizaciju u narednim godinama, nalazi se i aerodrom u Tuzli, koji po rečima direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Admira Čavalića prema opredeljenju Federalne vlade nije predmet privatizacije:

Aerodrom trenutno nije predmet privatizacije i postoji strateški interes da ostane u državnom vlasništvu. Ako bi se razmišljalo o nekim novim rešenjima, shodno promeni okolnosti zbog pandemije, aerodrom ne bi bio toliko pogodan za privatizaciju, ali bi svakako bio u kontekstu koncesija, što je urađeno u Zagrebu i Beogradu. Naprimer, imali biste mogućnost da nekoj kompaniji date koncesiju na 10, 20 ili 50 godina te da ona upravlja aerodromom.

09.05.2021.