KLM postigao dogovor sa pilotima

KLM

KLM i Holandsko udruženje pilota postigli su načelni sporazum o novom kolektivnom ugovoru o radu (CLA), koji važi od 1. marta 2022. do 1. marta 2023.

KLM je obezbedio da novi CLA uzme u obzir kretanje cena u Holandiji. Dogovorena je klauzula o platama koja podrazumeva povećanje od 2% od 1. oktobra 2022. i dodatnih 2% od 1. marta 2023. godine. Ovo podržava nedavno postignute sporazume sa sindikatima koji predstavljaju zemaljsko osoblje.

Zaposleni u KLM-u će dobiti jednokratnu isplatu kada KLM više ne bude imao kreditnu liniju sa državnim garancijama. Ova isplata predstavlja priznanje za napore osoblja KLM-a u suočavanju sa nedavnim izazovima. Pregovaračke strane su se dogovorile da se u narednom periodu vrate za sto ako to bude zahtevala situacija.

16.08.2022.