Fleš Region

Kiss & Fly zona na aerodromu Sarajevo

Uprava aerodroma Sarajevo u konsultaciji sa Nadzornim odborom, donela je odluku kojom je od 01.07.2022. omogućena usluga korištenja Kiss & Fly zone za kratkotrajno zadržavanje vozila.

Kiss & Fly zona nalazi se u prostoru ispred Terminala B (prva leva traka), odmah uz traku za taxi vozila aerodromskog štanda.

Kiss & Fly zonu mogu koristiti vlasnici privatnih vozila kao i taxi vozila koja dolaze sa drugih lokacija.

 

U ovoj zoni, zadržavanje vozila je ograničeno na maksimalno 3 minute od momenta ulaska u traku. Napominjemo da vozila ne smeju biti ostavljena bez nadzora.

Taxi vozila bez odobrenja mogu koristiti samo Kiss & Fly zonu.

U prostoru ispred zgrade Terminala B nije dozvoljeno:

  • Parkiranje izvan označenih prostora za parkiranje vozila;
  • Parkiranje u Kiss & Fly zoni ili suprotno uputama predstavnika aerodroma;
  • Vožnja prostorom izvan označenih traka (prelazak iz trake u traku);

Izvor: Aerodrom Sarajevo

30.06.2022.