Kina započela proizvodnju amfibije AG600

Ag600

Kineska avioindustrijska korporacija (AVIC) započela je serijsku proizvodnju svog amfibijskog aviona AG600.

AG600 je veliki hidroavion dizajniran za niz amfibijskih misija, kao što su gašenje požara iz vazduha i pomorska potraga i spašavanje. Prvi probni letovi AG600 započeli su nad kopnom 2017. godine, nakon čega su usledila ispitivanja nad vodom od 2020. godine.

Testovi gašenja požara iz vazduha s verzijom aviona AG600M uspešno su završeni u julu 2023., a testovi noćnog leta u maju 2024. godine.

Foto: AVIC

07.07.2024.