Kikinda gradi putnički aerodrom

Grad Kikinda je naručio izradu plana gradnje putničkog aerodroma , koji bi trebalo da uradi Zavod za urbanizam Vojvodine.

Aerodrom će se graditi jugozapadno od Kikinde neposredno uz državni put Ib reda br. 13, na pravcu ka naselju Bašaid. U planu je, precizira se, opremanje savremenog vazdušnog terminala, orijentaciona površine kompleksa 10,51 ha, sa poletno-sletnom stazom dužine oko 1.200 i širinom od 30 m.  Prostor budućeg aerodorma obuhvata površinu od oko 54,24 ha, a predmetne parcele (izuzev parcela na kojim se nalazi postojeći sportski aerodrom) se trenutno koriste se kao obradivo poljoprivredno zemljište.

Izvor: Ekapija

03.03.2023.