Kako Air France koristi veštačku inteligenciju

Air France Airbus

Veštačka inteligencija (VI) nije budućnost čovečanstva, već realnost u kojoj živimo. Ona ima široku primenu u različitim industrijama, pa tako i u avio-industriji.  VI zaokuplja pažnju stručnjaka i javnosti, a često se otvara i pitanje njene etičke upotrebe.

Još 1958. godine u Air France-u osnovano je istraživačko odeljenje koje se bavi tehnološkim i inovacijama na tržištu sa ciljem da se prilagodi promenama u  brzo rastućoj avio-industriji i optimalno iskoristi veliki protok podataka. 

Od 2000-ih VI se koristi na poslovima održvanja u avio-industriji, a danas ima različite upotrebe, poput chat botova, predviđanja prtljaga, obroka i količine vode na letu, pomoći pri eko-pilotiranju, koje sve utiču na poboljšanje performansi i korisničkog iskustva.

Za razliku od tradicionalne VI, koja se fokusira na specifične zadatke kao što je klasifikacija podataka, generativna VI danas generiše nove podatke i oslanja se na mašinsko učenje. Popularna zahvaljujući alatu ChatGPT, generativna VI označava pravi tehnološki prodor i otvara nove horizonte za korišćenje podataka.

Sa dnevnim protokom od 100.000 putnika na više od 1.000 letova, francuski avio-prevoznik Air France generiše veliku količinu podataka, te je njihovo optimalno korišćenje, u cilju poboljšanja performansi i korisničkog iskustva, strateški izazov za avio-kompaniju. Apsolutni prioritet u ovom zadatku je, naravno, zaštita podataka kompanije i njenih putnika. Danas francuski avio-prevoznik ima više od 40 projekata koji uključuju upotrebu generativne veštačke inteligencije, od kojih navodimo četiri:

  • TALIA – Interni ChatGPT kompanije Air France, koji zaposleni svakodnevno koriste za pisanje mejlova, traženje informacija u PDF dokumentima, organizovanje događaja ili pravljenje spiska obaveza.
  • PAMELIA – alat koji omogućava aerodromskom osoblju Air France-a da dobije odgovore na upite putnika direktno na svom iPad-u. Odgovore na pitanja kao što su, na primer, količina dozvoljenog prtljaga ili prevoz životinja, PAMELIA traži u referentnim priručnicima i dokumentaciji avio-kompanije i generiše pismeni odgovor, koji se  može prevesti na 85 jezika. Trenutno u fazi testiranja, PAMELIA će se koristiti na Pariz-Šarl de Gol aerodromu od 2025.
  • ČARLI – alat koji se koristi u poslovima održavanja i omogućava zaposlenima laku pretragu delova aviona u dokumentaciji avio-kompanije i proizvođača. Ovaj alat štedi vreme prilikom popravke ili zamene delova, čime se doprinosi tačnosti leta.
  • FOKS – alat za analizu povratnih informacija dobijenih od putnika u cilju razumevanja njihovih očekivanja i potreba. Foks samostalno analizira ove povratne informacije putnika, a u stanju je i da „shvati” suštinu složenih tekstova koji uključuju humor ili ironiju. 

 

Korišćenje VI u Air France-u zasniva se na poštovanju sledećih principa :

  • razumna i kontrolisana upotreba veštačke inteligencije, uz zaštitu podataka o putnicima i kompaniji, poštovanje pravila i etičkih principa i striktno poštovanje propisa. To znači i uspostavljanje odbora za veštačku inteligenciju kako bi se osiguralo da se svi ovi principi pravilno poštuju;
  • pomovisanje postojećih rešenja i podrška inicijativama unutar kompanije. Operativni istraživački tim, koji sada ima 150 zaposlenih, podržava različite poslovne sektore dok istražuju mogućnosti koje nudi veštačka inteligencija;

korišćenje postojećih  rešenja umesto dizajniranja novih modela unutar kompanije. Veštačka inteligencija, posebno generativna veštačka inteligencija, još uvek je relativno nova oblast ekspertize i tehnologije još nisu zrele. Ovo ih može učiniti zastarelim relativno brzo. Air France se stoga oslanja na postojeća rešenja i modele umesto da pokušava da razvije sopstvena od nule.

Izvor: Air France

11.06.2024.